ارتباط با مسئولین تارنمای شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

واحد متولی دفتر فناوری اطلاعات و آمار
تلفن تماس 021 42776652
پست الکترونیکی WebSite@tpph.ir
آدرس تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی