پرسش های متداول شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

1- در چه زمان هایی، خدمت ارائه می گردد؟
در تمام ایام سال

2- حداکثر زمان مورد نیاز برای تحویل خدمت چند روز می باشد؟
14 روز

3- نحوه اخذ و مکان درخواست خدمت چگونه است؟
بصورت حضوری، پست و ایمیل

4- نحوه تحویل خدمت و مکان آن چگونه است؟
بصورت حضوری یا پست

5- چه کسانی واجد شرایط دریافت خدمت می باشند؟
تمام افراد حقوقی

6- هزینه و شرایط واریز جهت برخورداری از خدمت چگونه است؟
بصورت رایگان می باشد.

7- مدارک مورد نیاز جهت استفاده از خدمت چیست؟
در بخش دستورالعمل خدمت دستگاه اجرایی، بصورت کامل تشریح گردیده است.