برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های حرارتی کشور تا سال 1400
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی دولتی- چرخه ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 شیروان 160 160
2 هنگام(راندمان بالا) 307 307 292
3 دو کوهه(راندمان بالا) 307 144
4 زرند کرمان 162 162
5 نکا 162 162
6 گازی کوچک طرشت 25
مجموع 959 631 760
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی خصوصی- بلوک سیکل ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 قشم 340 160
2 کاسپین (راندمان بالا ) 153
3 خرم آباد(فاز 1) 162 162 160
4 دالاهو(کرمانشاه)(راندمان بالا) 307 307 160
5 گل گهر سیرجان 160
6 هریس(راندمان بالا) 310 180
7 ماکو 36
8 صندوق یزد(تابان)(یزد2) 307
9 هرمز(خود مصرف) 75
10 غرب کارون(خود مصرف) 175 175 160
11 ایران LNG (خودمصرف) 480 320
12 سمنگان
13 بهبهان
مجموع 2416 926 320
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی بیع متقابل خصوصی- بخش بخار سیکل ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 پرند 160
2 جهرم 160 160
3 ارومیه 160 160 160
4 سبلان 160 160 160
5 رودشور 345
6 چابهار 160
7 کاشان
8 فردوسی(توس) 160 160 160
9 عسلویه 160 160 160
مجموع 800 1945 160
مجموع
سال 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
جمع 4175 3502 1240
جمع کل 8917

تحقق برنامه های فوق، منوط به فعال شدن سرمایه گذار مربوطه، تامین به موقع منابع ارزی و ریالی و اخذ مجوزات مورد نیاز می باشد.
واحد های سنکرون شده با رنگ قرمز و ظرفیت مربوط به بخش بخار سیکل ترکیبی به رنگ آبی نمایش داده شده است.
بروز رسانی محتوا: 98/02/10، دفتر فناوری اطلاعات و آمار