برنامه زمانبندی راه اندازی نیروگاه های حرارتی کشور تا سال 1400
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی دولتی- چرخه ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 شیروان 160 160
2 هنگام(راندمان بالا) 307 307 292
3 دو کوهه(راندمان بالا) 307 144
4 ویس(راندمان بالا) 307 307 292
5 سهند(راندمان بالا) 307 144
6 لرستان(راندمان بالا) 307
7 گازی متوسط زاهدان 42
مجموع 202 774 1520 1237
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی دولتی- بخار
ردیف نام نیروگاه 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 بخاری سیریک 350
مجموع 350
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی خصوصی- بلوک سیکل ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 قشم 340 160
2 غرب مازندران(نوشهر)(راندمان بالا) 307 140
3 خرم آباد(فاز 1) 162 162 160
4 دالاهو(کرمانشاه)(راندمان بالا) 307 307 288
5 گل گهر سیرجان 160
6 هریس(راندمان بالا) 310 180
7 ماکو 76 36
8 لامرد(خود مصرف) 310
9 هرمز(خود مصرف) 160 75
10 غرب کارون(خود مصرف) 162 162 160
11 ایران LNG (خودمصرف) 480
12 سبزوار(راندمان بالا) 307
13 دزفول OTC(راندمان بالا) 304
14 آریان(زنجان 2)(راندمان بالا) 307
15 توسعه آبادان(راندمان بالا) 310
16 نما(راندمان بالا) 308
17 دهدشت(راندمان بالا) 307
18 زاهدان افق 162 162
مجموع 1492 2014 788 2477
برنامه راه اندازی واحدهای نیروگاه های حرارتی بیع متقابل خصوصی- بخش بخار سیکل ترکیبی
ردیف نام نیروگاه 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
1 پرند 160 160
2 جهرم 160 160 160
3 ارومیه 160 320
4 سبلان 160 160 160
5 رودشور 345
6 چابهار 160
7 کاشان 160
8 فردوسی(توس) 160 160 160
9 عسلویه 160 160 160
10 علی آباد 160 160 160
11 سمنان 160
12 سلطانیه 160 160
13 زاگرس 160 160
مجموع 960 1760 1145 800
مجموع
سال 1397 1398 1399 1400
بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان بهار تابستان پاییز زمستان
جمع 2654 4548 3453 4514
جمع کل 15169

تحقق برنامه های فوق، منوط به فعال شدن سرمایه گذار مربوطه، تامین به موقع منابع ارزی و ریالی و اخذ مجوزات مورد نیاز می باشد.
واحد های سنکرون شده با رنگ قرمز و ظرفیت مربوط به بخش بخار سیکل ترکیبی به رنگ آبی نمایش داده شده است.
بروز رسانی محتوا: 97/06/20، دفتر فناوری اطلاعات و آمار