نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث

گزارش نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث
ردیف نام نیــــروگاه سرمایه گذار ظرفیت در حال احداث (مگاوات)
1 نیروگاه گل گهر (گهران) (خود مصرف) مشارکت گهر انرژی سیرجان ، سنگ آهن گل گهر ، سرمایه گذاری امید ، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و سنگ آهن گهر زمین 160
2 نیروگاه غرب مازندران شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 140
3 نیروگاه ماکو شرکت گلبرق ارومیه 42
4 دالاهو (اسلام آباد) - فاز اول فرآب 484
5 هرمز (خود مصرف) مشارکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و اکسین دویچلند 235
6 هریس (فاز اول) تابان هور ،نیروگاهی الوند ، آتیه کارکنان بانک سپه 490
7 قشم 2 سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و مپنا 492
8 خرم آباد (1) - فاز اول سنا + فرآب 484
9 غرب رود کارون (خود مصرف) شرکت تولید برق غرب کارون مپنا 500
مجموع کل ( 9 نیروگاه) 3027
بروز رسانی محتوا: 98/02/10، دفتر فناوری اطلاعات و آمار