نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث

گزارش نیروگاه های خصوصی در مرحله احداث
ردیف نام نیــــروگاه سرمایه گذار ظرفیت در حال احداث (مگاوات)
1 نیروگاه گل گهر (گهران) (خود مصرف) مشارکت گهر انرژی سیرجان ، سنگ آهن گل گهر ، سرمایه گذاری امید ، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و سنگ آهن گهر زمین 160
2 نیروگاه غرب مازندران شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین 140
3 نیروگاه ماکو شرکت گلبرق ارومیه 42
4 دالاهو (اسلام آباد) - فاز اول فرآب 484
5 هرمز (خود مصرف) مشارکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و اکسین دویچلند 235
6 هریس (فاز اول) تابان هور ،نیروگاهی الوند ، آتیه کارکنان بانک سپه 490
7 قشم 2 سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و مپنا 492
8 خرم آباد (1) - فاز اول سنا + فرآب 484
9 غرب رود کارون (خود مصرف) شرکت تولید برق غرب کارون مپنا 500
10 امیدیه شرکت هونام جم 460
11 لامرد (خود مصرف) سرمایه گذاری غدیر 913
12 سبزوار افق توسعه انرژی خلیج فارس 500
13 تهران 2 انرژی تابان پویا 500
14 زنجان (1) کنترل قدرت 500
مجموع کل ( 14 نیروگاه) 5900
بروز رسانی محتوا: 98/02/10، دفتر فناوری اطلاعات و آمار