نیروگاه های بیع متقابل سنکرون شده

لیست نیروگاه های بیع متقابل سنکرون شده از ابتدا تا کنون
ردیف نام نیــــروگاه تعداد و ظرفیت هر واحد سنکرون شده (مگاوات) میزان مگاوات سنکرون شده
1 پرند 160*2 320
2 جهرم 160*1 160
3 کاشان 160*1 160
مجموع کل ( 2 نیروگاه) 4 640
بروز رسانی محتوا: 98/02/10، دفتر فناوری اطلاعات و آمار